KPSS iptal edilecek mi? YÖK’ten inceleme, DDK’dan kabahat duyurusu

Posted by

Son dakika haberi!

Devlet Denetleme Şurası (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) yönelik argümanlarla ilgili incelemelerine başladı.

31 Temmuz’da yapılan KPSS’de çıkan soruların, imtihandan evvel bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu‘na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen dataların titizlikle kıymetlendirilerek gerekli adımların acilen atılacağını söyledi. Erdoğan, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

KPSS İÇİN CÜRÜM DUYURUSU

Bugün ÖSYM’nin Bilkent yerleşkesine giden DDK müfettişlerinin incelemeleri sürerken, DDK, tezlere ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulundu. Yükseköğretim Heyeti da (YÖK) argümanlara ait inceleme başlattı. YÖK Lideri Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2022 KPSS imtihanında çıkan kimi sorulara ait argümanlarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş vakitli olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa vakitte ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.” sözlerini kullandı.

”PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR”

Öncesinde NTV’ye konuşan Devlet Denetleme Kurumu Lideri Yunus Arıncı “Problemli bir durum var gözüküyor” dedi. Arıncı, rapor için bir müddet öngörmediklerini de kelamlarına ekledi.

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara mevzu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor.

İhtimaller ortasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını hayli fazla etkileneceğini, bu yüzden de imtihanın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir mümkünlük olduğu söyleniyor.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Lideri Prof. Dr. Halis Aygün ise vazifeden alınmıştı.

DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak misyon yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan şura, yönetimin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli formda yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması hedefiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki emekçi ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ DOKÜMANLAR BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki kapalı yahut açık her türlü bilgi, doküman, defter, kayıt, envanter, materyal, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Heyeti, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya hızlı durum raporu hazırlıyor.

KPSS’nin birinci çeşidi geçen hafta sonu yapılmıştı.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde zımnilik aslıyla çalışılıyor. Raporların saklılık derecesine raporun son biçiminin verileceği şura toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı heyette kararlaştırılıyor.

60 GÜN MÜHLET VAR

Denetime tabi ilgili, bağlantılı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, konsey raporları üzerine hazırlayacakları yanıtlarını varsa idare konseylerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri karşılıkları 15 gün içinde şuraya göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve acil önlem alınmadığında tamiratı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların ortaya çıkmasından evvel yahut sonra oluşabilecek olası ziyan ve olumsuz türel sonuçların engellenmesi gayesiyle incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt konsey liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

CUMHURBAŞKANI’NA SUNULACAK

İvedi durumlarda kontrol ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet Acil Durum Raporu, konseyde öncelikle görüşülerek şura liderince Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan Hızlı Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

SORUŞTURMA KARARI CUMHURBAŞKANI’NDA

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma münasebeti, durumun ivediliği, olay, iş ve süreçler ve kararların doğuracağı beklenen sonuçlar ile alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan Hızlı Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.