Turizmle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Önerilen değişikliklere göre, mesleğe kabul başvurularında yabancı dil yeterliliği sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM’nin sınav takvimine almadığı dillerde ise, uzman ve tarafsız kuruluşlar tarafından sınav düzenlenebilecek.

Mesleğe kabul koşullarını tamamlayanlar, Bakanlık tarafından talep edilen ve uzman kamu kurumları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olabilecekler. Yabancı dil yeterlilik belgesi dışında tüm koşulları yerine getirenler ise, Bakanlık tarafından talep edilen ve uzman kamu kurumları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları durumunda, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olabilecekler.

Çince ve belirlenecek diğer Uzak Doğu dillerindeki adaylar için, turist rehberliği bölümlerinden veya turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerden en az lisans düzeyinde mezun olanlar için, turizm sektörünün ihtiyaçlarına göre belirlenen dillerde, belirlenen bölgelerde, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını tamamlama şartı aranmayacak.

Sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunu olanlar için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak. Bu kişiler, belirtilen diğer koşulları yerine getirerek, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az 100 saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamalarıyla başarılı oldukları yabancı dilde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel turist rehberi olabilecekler.

Yabancı dil yeterliliği süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yıl olacak. Bu sürenin sonunda yeterliliğin yeniden belgelendirilmesi gerekecek. Yabancı dil yeterliliği belgelenemeyenler, Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini sürdürebilecekler. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyebilenler ise, yeniden başarılı oldukları dilde turist rehberi olabilecekler.

Mesleğe kabul başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Bakanlık, 30 gün içinde gerekli incelemeleri yaparak, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatname düzenleyecek, reddedilen başvurular da gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirecek.

Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul edilmiş olanlar, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hali ortaya çıkanlar Bakanlık kararıyla meslekten çıkarılacak.

Turist rehberliği, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun icra edilecek.

Turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler de getiriliyor. Bu kapsamda, belirli bir fiilin 5 yıl içinde 2 kez işlenmesi halinde meslekten geçici men cezası, 3 kez işlenmesi durumunda ise meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

Turist rehberi ücretleri, mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde, belirlenen taban ücretin yüzde 70’inden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek ve ilan edilecek.

Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunanlar hakkında, hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx